Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 29/8/2014 tổ chức triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
Số ký hiệu văn bản 111-KH
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 10/12/2014
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 29/8/2014 tổ chức triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm b484324c09e96ad5353dc0da14b8aea31412101525184908111.KH.TU.PDF