Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 29/7/2014 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”
Số ký hiệu văn bản 105-KH/TU
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 10/12/2014
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 29/7/2014 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm c10e8325d392e5619aa38072a295b7f41412101521099778105.KH.TU.PDF