Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 28/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội
Số ký hiệu văn bản 39-CT/TU
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 10/12/2014
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 28/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 7c790253a88330b2b0c91e12ba595bea141210151230839939.CT.TU.PDF