Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhúng, lãng phí
Số ký hiệu văn bản 38-CT/TU
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 10/12/2014
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/3/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhúng, lãng phí
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5c14ad98388dba3d680d2be4196cb7ec141210151007798638.CT.TU.PDF