Số 21-HD/BTCTU 30/9/2014 về công tác rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 21-HD/BTCTU
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 10/12/2014
Trích yếu nội dung Số 21-HD/BTCTU 30/9/2014 về công tác rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bba9b8bf13b5d4f35bb2f6951993895f1412101500529931HD21rasoatQHCBganvoinhansuDH2015-2020 (1).doc