Số 20-HD/BTCTU ngày 30/9/2014 công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh, định hướng một số nội dung về nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 20-HD/BTCTU
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 10/12/2014
Trích yếu nội dung Số 20-HD/BTCTU ngày 30/9/2014 công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh, định hướng một số nội dung về nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ebbd1d254657647643b6434cb1d5f6f31412101455366165HD20venhansuDHnhiemky2015-2020 (1).doc