Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2248/BTC
Ngày ban hành 16/01/2020
Ngày hiệu lực 16/01/2020
Trích yếu nội dung Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_2248_BTC_TU_Vv_Tuyen_sinh_dao_tao_trinh_do_thac_si_tien_si_HV_BC_Ttr_nam_2020_fb1bc8f882.pdf