Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hôi tỉnh Lào Cai, năm 2019
Số ký hiệu văn bản 44/TB=HĐ
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày hiệu lực 20/01/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hôi tỉnh Lào Cai, năm 2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_44_HD_THI_TUYEN_CC_VC_TU_Vv_Thong_bao_ket_qua_vong_2_ky_thi_tuyen_CC_VC__nam_201_9_signed_794f7ae9c3.pdf