Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn thi Chuyên ngành (vòng 2) của thí sinh dự thi có đơn đề nghị phúc khảo
Số ký hiệu văn bản 46/TB
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày hiệu lực 07/02/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn thi Chuyên ngành (vòng 2) của thí sinh dự thi có đơn đề nghị phúc khảo
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_46_HD_T_hi_TT_CC_VC_TU_Vv_Thong_KQ_thi_chuyen_mon_V2_dpk_updatech_f635a23ce4.pdf