Thông báo kết quả điểm sát hạch không qua thi tuyền công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2019
Số ký hiệu văn bản 12/TB
Ngày ban hành 12/02/2020
Ngày hiệu lực 12/02/2020
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả điểm sát hạch không qua thi tuyền công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_12_HD_Ktra_Sat_hach_TU_Vv_TB_KQ_ktr_s_h_kh_qua_th_ituyen_n_2019_signed_d2b17bd5b7.pdf