Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đon vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hôi tỉnh Lào Cai năm 2019
Số ký hiệu văn bản 875-TB
Ngày ban hành 20/02/2020
Ngày hiệu lực 20/02/2020
Trích yếu nội dung Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đon vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hôi tỉnh Lào Cai năm 2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_875_BTCTU_Vv_Thong_bao_thi_sinh_tuyen_sinh_CC_VC_n_2019_ddd_16595db5a6.pdf