Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1437-QĐ
Ngày ban hành 20/02/2020
Ngày hiệu lực 20/02/2020
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1437_QD_TU_signed_61971da921.pdf