Giới thiệu chức danh chữ ký đồng chí Chủ Tịch UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản TB 68 UBND tỉnh LÀo Cai
Ngày ban hành 25/11/2020
Ngày hiệu lực 25/11/2020
Trích yếu nội dung Giới thiệu chức danh chữ ký đồng chí Chủ Tịch UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 68TB2020.pdf