V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 5696/UBND-NLN
Ngày ban hành 11/12/2020
Ngày hiệu lực 11/12/2020
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 5696CV2020.pdf