Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 02 NQ/TU
Ngày ban hành 02/12/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 02NQTU2020.pdf