Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản Ctr 12 TU
Ngày ban hành 26/11/2020
Ngày hiệu lực 26/11/2020
Trích yếu nội dung Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 12CTrTU2020.pdf