Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
CV 966 BTCTU 16/09/2022 Đăng ký tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023
Lượt xem: 18
Tải về 0
CV 950 BTCTU 15/09/2022 Đăng ký tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2023 theo Kết luận 39
Lượt xem: 17
Tải về 0
Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ CT 15/08/2022 Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026
Lượt xem: 23
Tải về 2
Quy định số 450-QÐ/TU 20/07/2022 Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận LCĐT - Ngày 28/6/2022, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quy định số 450-QÐ/TU về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Quy định số 450).
Lượt xem: 150
Tải về 99
NQ 21 TW 14/07/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 54
Tải về 1
Hướng dẫn số 61 TW 14/07/2022 Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Lượt xem: 49
Tải về 0
Quy định số 69-QĐ/TW 06/07/2022 Ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 58
Tải về 1
CV 742 BTCTU 28/04/2022 Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học văn bằng 2, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2022
Lượt xem: 123
Tải về 2
Quy định số 65/TW 28/04/2022 QUY ĐỊNH về luân chuyển cán bộ
Lượt xem: 62
Tải về 0
Quy định 60/TW 08/03/2022 Quy định tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
Lượt xem: 35
Tải về 1
12