Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
TB 03 Hội đồng thi nâng ngạch 16/09/2021 Thông báo tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lào Cai năm 2021(Thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính) Tải về
TB 132 BTCTU 12/08/2021 Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
TB 133 BTCTU 10/08/2021 Thông báo điều chinhg bổ sung tuyển dụng công chức năm 2021 Tải về
Thông báo 131/BTCTU 03/08/2021 Thông báo điều chỉnh, bổ sung về tuyển dụng công chức năm 2021 Tải về
TB 126 BTCTU 19/07/2021 Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lào Cai Tải về
TB 129 BTCTU 16/07/2021 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
CV 215 BTCTU 29/03/2021 cử cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 tại Học viện Chính trị khu vực I Tải về
TB 59 HVCTQG HCM; CV 173 BTCTU 03/03/2021 Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2021 Tải về
CV 173 BTCTU 01/03/2021 V/v Cử cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021 Tải về
Công văn 155 BTCTU 05/02/2021 V/v cử cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ năm 2021 Tải về
1234567