Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
TB 136 BTCTU 19/08/2021 Thông báo điều chỉnh nội dung miễn thi môn ngoại ngữ trong tuyên dụng công chức năm 2021 Tải về
TB 132 BTCTU 12/08/2021 Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
TB 133 BTCTU 10/08/2021 Thông báo điều chinhg bổ sung tuyển dụng công chức năm 2021 Tải về
Thông báo 131/BTCTU 03/08/2021 Thông báo điều chỉnh, bổ sung về tuyển dụng công chức năm 2021 Tải về
TB 129 BTCTU 16/07/2021 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
TB 59 HVCTQG HCM; CV 173 BTCTU 03/03/2021 Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2021 Tải về
TB 68 UBND tỉnh LÀo Cai 25/11/2020 Giới thiệu chức danh chữ ký đồng chí Chủ Tịch UBND tỉnh Lào Cai Tải về
875-TB 20/02/2020 Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đon vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hôi tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
876-TB 20/02/2020 Thống báo thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng không qua thi tuyển năm 2019 Tải về
876-TB/BTCTƯ 20/02/2020 Thống báo thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng không qua thi tuyển năm 2019 Tải về
123456789