Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
TB 03 Hội đồng thi nâng ngạch 16/09/2021 Thông báo tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lào Cai năm 2021(Thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính) Tải về
TB 143 BTCTU 10/09/2021 Thông báo tổ chức Hội đồng tuyển dụng công chức chung năm 2021 Tải về
TB 136 BTCTU 19/08/2021 Thông báo điều chỉnh nội dung miễn thi môn ngoại ngữ trong tuyên dụng công chức năm 2021 Tải về
TB 132 BTCTU 12/08/2021 Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
TB 133 BTCTU 10/08/2021 Thông báo điều chinhg bổ sung tuyển dụng công chức năm 2021 Tải về
Thông báo 131/BTCTU 03/08/2021 Thông báo điều chỉnh, bổ sung về tuyển dụng công chức năm 2021 Tải về
TB 126 BTCTU 19/07/2021 Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lào Cai Tải về
TB 129 BTCTU 16/07/2021 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
04- ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
Đề án 08-ĐA/TU Lào Cai 16/04/2021 Đề án phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025 Tải về
123456