Biên soàn tài liệu phục vụ công tác tuyên vận
Chú trọng biên soạn tài liệu, sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp, đồng thời tăng cường kiểm tra các tổ tuyên vận, hướng dẫn tuyên truyền ngay tại cơ sở, Mường Khương phát huy tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
anh tin bai
20230601_202036_0000.jpg

Xã Pha Long có 9 thôn, 12 dân tộc thiểu số sinh sống. Xã có 9 tổ tuyên vận. Là xã vùng cao, biên giới, Pha Long luôn phát huy vai trò của các tổ tuyên vận trong tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều đặc biệt ở Pha Long là trên cơ sở tài liệu của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy xã giao Phó Trưởng Ban Tuyên vận xã bố cục lại nội dung ngắn gọn bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số làm tài liệu tuyên truyền tại các hội nghị tuyên vận hoặc tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở.

Anh Giàng Seo Chứ, Phó Trưởng Ban Tuyên vận xã Pha Long cho biết: Đối với đồng bào, phải tuyên truyền, vận động bằng tiếng địa phương, như vậy đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới đến gần dân, sát dân, đạt hiệu quả. Người làm công tác này phải hiểu được phong tục, tập quán, khẩu ngữ của người dân.

Hiệu quả công tác tuyên truyền thể hiện qua việc bà con xã Pha Long tích cực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 4 tháng đầu năm 2023, người dân đăng ký trồng mới hơn 10 ha chè; duy trì 9/19 tiêu chí nông thôn mới; tích cực triển khai Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy với “1 cây, 1 con chủ lực”...

Ngoài Pha Long, trên địa bàn huyện Mường Khương còn nhiều xã như Bản Lầu, La Pan Tẩn, Cao Sơn, Tả Ngài Chồ… làm tốt việc biên soạn, bố cục tài liệu phục vụ công tác tuyên vận bằng 2 thứ tiếng, phù hợp với chủ đề, chủ điểm, tình hình địa phương.

20230601_205121_0000.jpg

Mường Khương có 16 xã, thị trấn, đến nay, tất cả đều có ban tuyên vận và 100% thôn có tổ tuyên vận. Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050… trong các hội nghị tuyên vận, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể.

 

Trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn tài liệu cung cấp cho các xã, thị trấn dùng làm tài liệu tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và người dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp với chuyên đề, sự kiện thời sự hằng tháng để biên soạn thành tài liệu gửi về ban tuyên vận các xã, thị trấn. Khi tài liệu được gửi về ban tuyên vận xã, thị trấn thì các ban này cũng linh hoạt, chủ động lựa chọn các nội dung cần tuyên truyền tại xã để đưa vào hội nghị tuyên vận hằng tháng. Điều khác biệt ở Mường Khương là các hội nghị tuyên vận của các xã được luân phiên tổ chức tại các thôn bằng 2 thứ tiếng. Khi hướng về cơ sở như vậy, hiệu quả đem lại là các chỉ thị, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các tài liệu tuyên truyền đã biên soạn tới được người dân, thu hút người dân quan tâm, theo dõi.

20230601_210026_0000.jpg

Nội dung tài liệu tuyên truyền tập trung vào các chủ đề thời sự, triển khai Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Ngoài biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên vận tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương còn biên soạn tài liệu theo điểm báo gửi các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện. Mỗi ngày, Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn 20 tin, 1 tuần 5 điểm báo cập nhật tình hình trong nước, trong tỉnh, trong huyện. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn tài liệu tuyên truyền qua những tấm gương, điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết 10, giữ gìn an ninh, trật tự, học và làm theo Bác, thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nhân rộng, lan tỏa.

Đồng chí Lê Thị Phương Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương cho biết: Từ đầu năm đến nay, thông qua 48 hội nghị với hơn 2.000 lượt đại biểu dự, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên soạn hơn 40 tài liệu, chuyên đề bám sát tình hình địa phương. Ban chú trọng sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp, đồng thời tăng cường kiểm tra các tổ tuyên vận, hướng dẫn tuyên truyền ngay tại cơ sở. Qua đó phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Duong Hien Diep (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập