Công tác tuyên vận ở cơ sở, nhìn từ Lào Cai

Mô hình “Ban Tuyên vận xã, phường, thị trấn; Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố” được triển khai trên toàn tỉnh Lào Cai. Theo đánh giá, quá trình triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, mô hình đã góp phần chuyển tải quyết tâm chính trị từ các cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, dân vận từ tỉnh đến cơ sở; tạo sự đồng thuận xã hội, cộng đồng các dân tộc toàn tỉnh... Tuy nhiên, trong vận hành còn những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát phối hợp kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Bát Xát phối hợp kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Người dân xã Pha Long, huyện Mường Khương luôn đánh giá cao về ông Thào Văn Chu, Trưởng thôn Pha Long 2, là hạt nhân tuyên vận ở cơ sở. Nhiều năm qua, với uy tín của mình ông đã vận động bà con trong thôn đóng góp hơn 100 triệu đồng; hiến hàng nghìn mét vuông đất tạo dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ông cũng luôn cùng cán bộ địa phương vận động người dân phát triển diện tích trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở xã. Là huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng nhìn nhận: Ban Tuyên vận các xã trong toàn huyện cơ bản làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn, đồng thời tham mưu cấp ủy biện pháp tháo gỡ, giải quyết, xử lý hiệu quả một số vấn đề bức xúc trong nhân dân. 

Tại xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, Ban Tuyên vận xã có 11 đồng chí, 18 Tổ Tuyên vận ở 14 thôn, bản, bốn trường học với tổng số 54 thành viên. Từ khi thành lập đi vào hoạt động đến nay, Ban Tuyên vận đã tham mưu giúp Đảng ủy xã xây dựng được bốn kế hoạch, sáu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, các tổ chức đoàn thể ở xã phối hợp tổ chức tuyên truyền hàng trăm buổi tại các thôn, bản. 

Nhiều năm qua, Ban Tuyên vận xã, Tổ Tuyên vận thôn, bản ở Lào Cai trên cơ sở định hướng hằng tháng của ban tuyên giáo, ban dân vận các cấp và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đã phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Tập trung chủ yếu vào các mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, phản ánh các thông tin thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh; tình hình phòng, chống thiên tai, công tác giám sát, kiểm tra trật tự an toàn xã hội... Hiệu quả thực tế đã góp phần quan trọng trong vận động quần chúng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đặc biệt là với chương trình xây dựng nông thôn mới. Hệ thống Tuyên vận đã đi vào nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn, nổi bật là công tác tôn giáo, an ninh trật tự; tâm tư nguyện vọng của nhân dân... Đồng thời, tham mưu biện pháp tháo gỡ, giải quyết. Ban tuyên vận và tổ tuyên vận không chỉ giúp cấp ủy, chi bộ trong công tác lãnh đạo mà còn điều hành toàn bộ công tác tư tưởng, dân vận của Đảng ở cơ sở. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ các khâu lý luận, tuyên truyền và cổ động, gắn công tác tư tưởng với công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, thành lập chi bộ nơi thôn, bản chưa có tổ chức Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh, cũng là nội dung được tập trung tiến hành khá hiệu quả của công tác “Tuyên vận” ở cơ sở. Điển hình như xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, thông qua công tác tuyên vận, chi bộ, các tổ chức quần chúng cùng vào cuộc, cùng giáo dục, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, để phát triển đảng viên luôn đạt và vượt kế hoạch, mục tiêu đặt ra.

Hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai đã hình thành hệ thống với 1.650 tổ tuyên vận ở cơ sở, có 5.104 thành viên. Tổng hợp từ các địa phương cho thấy, năm 2020, công tác tuyên vận toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp được hơn 15 tỷ đồng; 35 nghìn ngày công lao động, hiến hơn 120 nghìn m2 đất và nhiều hiện vật có giá trị khác trong xây dựng nông thôn mới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai Lý Thị Vinh chia sẻ, đạt được hiệu quả nêu trên là do các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan chức năng tích cực, chủ động vào cuộc, có sự phối hợp chặt chẽ; phát huy được vai trò của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện trong thực hiện công tác này. Thực tế cũng ghi nhận, đảng ủy các xã, phường, thị trấn từ nâng cao nhận thức về công tác tuyên vận, đã có sự chỉ đạo, đổi mới phương pháp triển khai thực hiện. Các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, coi trọng cung cấp, truyền tải thông tin, tài liệu tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở và ngược lại, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đó là, đối với cấp tỉnh, việc biên soạn tài liệu tuyên vận định kỳ ở một số cơ quan chưa chủ động, chất lượng biên soạn tài liệu chưa bảo đảm. Việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên vận cho cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ mới kiện toàn ở một số huyện ủy, thành ủy còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc thực hiện quy chế phối hợp trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tuyên vận của các cơ quan tham mưu, phối hợp còn bất cập; công tác chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp các thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận tổ chức các hoạt động ở nhiều cơ sở thiếu nhịp nhàng, đồng bộ...

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, tỉnh Lào Cai đã và đang tập trung phát huy vai trò công tác tuyên vận ở cơ sở, khẳng định vai trò lãnh đạo, định hướng công tác chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng, trong xây dựng hệ thống chính trị, nhằm góp phần sớm triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

Duong Hien Diep (https://nhandan.vn/cong-tac-tuyen-van-o-co-so-nhin-tu-lao-cai-post653433.html)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 2 368
  • Tất cả: 731687
Đăng nhập