Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận
  LCĐT - Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, dự hội nghị có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu dự hội nghị qua hình thức trực tuyến.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đã tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân. Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực của đời sống xã hội với 89.109 mô hình, điển hình.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lý Thị Vinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát biểu tham luận với chủ đề:  “Công tác dân vận, vận động nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 tại tỉnh Lào Cai”.

Cụ thể là đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của hệ thống dân vận trong phòng, chống dịch bệnh Codvi- 19; đã thành lập 1.523 tổ Covid- 19 cộng đồng, với 7.392 người tham gia. Công tác giải quyết việc làm được đặc biệt quan tâm, từ năm 2021 đến nay đã giải quyết việc làm cho trên 22.300 lao động. Lào Cai triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Qua các đợt vận động ủng hộ phòng, chống Covid-19, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trên 26 tỷ đồng..., góp phần đưa tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai dần phục hồi; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Những kết quả trong công tác dân vận đã góp phần tạo đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị hệ thống dân vận tiếp tục tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án công tác dân vận, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các ban chỉ đạo về công tác dân vận; triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là nắm tình hình nhân dân ở các địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp. Chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo. Nâng cao hiệu quả việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương về chủ trương, giải pháp công tác dân vận của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Duong Hien Diep (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 2 259
  • Tất cả: 731578
Đăng nhập