Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quan tâm công tác phát triển đảng viên
LCĐT - Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm trong toàn Đảng bộ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch công tác phát triển đảng viên đã đề ra.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai có 8 chi bộ trực thuộc với 192 đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ nhà trường kết nạp được 8 đảng viên (đạt 114% kế hoạch năm), trong đó có 3 đảng viên là sinh viên. Chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, ngoài đối tượng là cán bộ, viên chức nhà trường, Đảng ủy nhà trường đặc biệt quan tâm đến phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, bởi số lượng học sinh, sinh viên của trường lớn, với gần 5.000 người đang theo học. Nghị quyết số 25 ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Lào Cai về đẩy mạnh lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên. Nghị quyết cũng xác định, phấn đấu từ năm 2022 đến năm 2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai kết nạp từ 15 đảng viên trở lên là học sinh, sinh viên của trường.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảngcho sinh viên năm 2022 do Đảng ủy Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức là lớp đầu tiên trên địa bàn tỉnh có 100% học viên là sinh viên tham gia học tập.

Nhà giáo Trần Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết: Đảng ủy nhà trường đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên xác định rõ thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, tích cực. Hằng năm, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo các chi bộ sàng lọc, đánh giá, giới thiệu học sinh, sinh viên ưu tú để cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Trong năm 2022, đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 54 học viên là sinh viên. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tổ chức với thành phần hoàn toàn là học viên và sinh viên. Theo kế hoạch, trong năm 2023, Đảng bộ nhà trường sẽ xem xét, kết nạp Đảng đối với 8 sinh viên.

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hiện có 90 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 60 tổ chức cơ sở đảng thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; 29 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn cổ đông, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 1 tổ chức cơ sở đảng ở loại hình khác. Đảng bộ khối hiện có 5.558 đảng viên.

Các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua để phát hiện điển hình tiên tiến, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trên cơ sở nắm tình hình tạo nguồn của tổ chức cơ sở đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch phát triển đảng viên để lãnh đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định công tác phát triển đảng viên phải đảm bảo chất lượng, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình kết nạp đảng theo quy định, đồng thời gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã triển khai và xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đề ra mục tiêu kết nạp đảng viên theo lộ trình, phù hợp với thực tế, đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kết nạp đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thường xuyên lãnh đạo các bộ phận chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tạo nguồn, đề nghị kết nạp đảng viên, trong đó quan tâm, chỉ đạo phát triển đảng viên là sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, là công nhân, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai các phong trào thi đua, tạo môi trường công tác, lao động thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu…

Các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quan tâm, phát triển đảng viên trẻ.

Năm 2022, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp được 220 đảng viên, đạt 110% kế hoạch. Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 430 quần chúng ưu tú. Các đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ được bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định, phấn đấu tốt và được công nhận là đảng viên chính thức theo quy định.

Quan tâm, làm tốt công tác phát triển đảng viên đã góp phần củng cố, xây dựng tổ chức đảng tại Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh và vững mạnh toàn diện.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 1,843
  • Tất cả: 910,762
Đăng nhập