Bảo Thắng: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
LCĐT - Từ khi triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam các cấp, các ngành trong huyện Bảo Thắng đã tích cực vận động người dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bảo Thắng đang hình thành diện mạo huyện nông thôn mới.

Dẫn chúng tôi tham quan thôn Tân Quang, xã Xuân Quang, Bí thư Chi bộ thôn Trần Hữu Thành cho biết: Nhờ thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, địa phương đã có nhiều đổi thay. Tân Quang vinh dự là thôn kiểu mẫu tiêu biểu của xã Xuân Quang với hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Cái được lớn nhất là người dân giúp nhau phát triển kinh tế, hiện thôn có thu nhập bình quân đầu người 49,8 triệu đồng/năm (bình quân của xã là 48 triệu đồng/năm). Thực hiện cuộc vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020, thôn Tân Quang vừa hoàn thiện 300 m đường hoa và hơn 350 m đường điện thắp sáng, 100% kinh phí do người dân đóng góp. Năm 2020, thôn có 136 hộ thì đã có 115 hộ xây được nhà ở kiên cố; theo bình xét mới nhất, thôn đạt danh hiệu văn hóa với 131 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó 127 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp. Hiện thôn chỉ còn 5 hộ nghèo bất khả kháng.

Tính đến tháng 10/2020, xã Xuân Quang có 15/19 thôn kiểu mẫu, trong đó nhiều thôn tiêu biểu như Tân Quang, Làng Bạt, Nậm Dù, Thái Vô, Na Ó... Ông Trần Bá Luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Quang cho biết: Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh để Xuân Quang đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Hiện nay, xã đang dồn mọi nguồn lực xây dựng thêm 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu là Xuân Quang 2, Cửa Cải và Làng Mi, dự kiến các thôn sẽ đạt vào tháng 12 tới.

Người dân thôn Tân Quang, xã Xuân Quang xây dựng tuyến đường hoa.

Xã Sơn Hà cũng đang xây dựng nông thôn mới nâng cao với 7/11 thôn đạt kiểu mẫu. Xã đang xây dựng thêm 3 thôn kiểu mẫu gồm An Thắng, Làng Chưng và Khe Mụ; 3 thôn phấn đấu đạt tiêu chí kiểu mẫu sau khi nâng cấp đường điện thắp sáng và cải thiện môi trường trong tháng 11 này, nâng số thôn kiểu mẫu của xã lên 10/11 thôn.

Ông Bàn Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hà cho biết: Ngay từ đầu năm, mặt trận các cấp trong xã đã phối hợp với các tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua. Nhờ đó, các phong trào được nhân rộng ra toàn xã, điển hình như các thôn Tả Hà 1, 2, 3, 4, An Hồng, An Thắng, An Trà… Năm 2020, xã Sơn Hà có 1.334 hộ đạt gia đình văn hóa, 1.211 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp; bình quân thu nhập đầu người đạt 48,5 triệu đồng.

Năm 2020, nhằm tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới, cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Bảo Thắng đã tích cực vận động Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú trọng phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn để xây dựng khối đại đoàn kết và thống nhất trong từng hành động, việc làm cụ thể.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng cho biết: Mặt trận các cấp trong huyện đã thực hiện cuộc vận động thông qua các hình thức thi đua theo 5 nội dung gắn với các phong trào do các cấp phát động, như Toàn dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đến tháng 10/2020, huyện Bảo Thắng đã xây dựng thành công 23 mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, như mô hình “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị” của thị trấn Phố Lu; mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” của xã Phú Nhuận; mô hình “Vườn rau sạch” của xã Gia Phú; mô hình “Cánh đồng một giống, một thời gian” của các xã Sơn Hải, Xuân Giao, Gia Phú…

Từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huyện Bảo Thắng phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020, trong đó có 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao là Xuân Quang và Sơn Hà.

LCĐT Ng HQ VTD DT NGD
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 1,791
  • Tất cả: 910,710
Đăng nhập