Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai họp phiên thường kỳ
Thực hiện chương trình công tác năm 2020, ngày 23/7/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 91, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
 

Ảnh: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai lần thứ 91

Để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Phương án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo Nghị quyết đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; dự kiến Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị cũng xem xét chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; điều động, chỉ định tham gia cấp ủy huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; về chính sách cán bộ. Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tiểu Ban nhân sự đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XVI đã tiến hành rà soát, bổ sung số liệu, chỉnh sửa dự thảo lần thứ 4 theo hướng làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bổ sung đánh giá làm rõ việc triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đã xác định, điều chỉnh tổng số 53 nội dung.

Về báo cáo chính trị hội nghị xác định tiếp tục có các lĩnh vực đột phá chiến lược, đây là những lĩnh vực cần thiết, quan trọng, khai thác lợi thế tạo đà phát triển cho tỉnh và cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 và đưa Lào Cai thành tỉnh phát triển toàn diện của vùng Trung du và Miền núi phía Bắ, trọng tâm là  (1) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm liên vùng, hạ tầng đô thị lớn; chú trọng hạ tầng thông tin viễn thông. (2) Phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung khu du lịch thị xã Sa Pa. Phát triển khu du lịch thành phố Lào Cai, Bắc Hà, Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại nhất là các dịch vụ có lợi thế, dịch vụ công nghệ cao. Chú trọng dịch vụ phục vụ thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển ngành thương mại tỉnh Lào Cai theo hướng hiện đại. Đến 2025 Khu kinh tế cửa khẩu, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa được xây dựng  và định hình hoạt động. Hội nghị cũng xác định đối với Lào Cai “phát triển nguồn nhân lực” là một đột phá có tính chiến lược cần thực hiện trong một giai đoạn dài, nhiều nhiệm kỳ.

Đồng thời tại Hội nghị lần này Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghiên cứu tham gia ý kiến trực tiếp vào các nội dung tờ trình, báo cáo của các cơ quan, ban, ngành gửi đến Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc: (1). Đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tôn giáo trong tình hình mới. (2). Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. (3). Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31 -CT/TU ngày 07/4/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. (4). Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai (5). Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2025. (6). Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 02/11/2005 của Tỉnh ủy về "Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới". (7). Đánh giá 8 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TUngày 25/12/2012 của Tỉnh ủy. (8). Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/09/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng huyện Sa Pa phát triển toàn diện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

 
Đức Việt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 845
  • Trong tuần: 2,995
  • Tất cả: 863,336
Đăng nhập