Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp
  LCĐT - Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiến hành phiên chính thức theo chương trình, nội dung đã đề ra.

Dự đại hội, về phía Hội Cựu chiến binh Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các ban chuyên môn Trung ương Hội; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; các đại biểu khách mời, cùng 215 đại biểu đại diện cho hơn 24.000 cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh.

Các đại biểu dự phiên chính thứcĐại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai lần thứ VII.

Cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai khóa VI trình tại Đại hội khẳng định:  Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hội, nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ đột xuất. Cán bộ, hội viên tuyệt đại đa số giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra.

Tổ chức hội thường xuyên được củng cố, đội ngũ cán bộ được kiện toàn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 2.922 hội viên cựu chiến binh. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 24.000 hội viên. Hằng năm, 100% tổ chức hội cấp huyện, 93% tổ chức hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96% hội viên gương mẫu, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội tổ chức phong trào thi đua, cuộc vận động, trọng tâm là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Toàn tỉnh có 56 doanh nghiệp, 24 hợp tác xã, 998 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ. Hội cựu chiến binh các cấp cũng chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì, phát huy hiệu quả nguồn vay với tổng dư nợ hiện đạt 785 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng so với năm 2017.

Cán bộ, hội viên đã hiến hơn 60.000 m2 đất; góp 4,73 tỷ đồng; 27.000 ngày công để mở rộng, cứng hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa ở thôn, bản, khu dân cư. Các cấp hội còn xóa 98 nhà dột nát cho hội viên nghèo...

Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đó là, cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; xác định khâu đột là “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ hội gương mẫu, tiêu biểu”.

Trong đó, xác định một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển được 95% đối tượng cựu chiến binh, cựu quân nhân trên địa bàn vào hội, phát triển hội viên vào Đảng từ 0,5% - 1%; hằng năm 90% trở lên cơ sở hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% trở lên hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; 100% cơ sở hội có quỹ; giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo xuống còn 2%...

Đại biểu tham luận tại đại hội.

Đại biểu dự đại hội đã phát biểu tham luận về kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, hội viên cựu chiến binh.

Mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương, chúc mừng thành tích của các cấp hội cựu chiến binh toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định những kết quả đó góp phần rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại đại hội.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cựu chiến binh, cựu quân nhân là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để thế hệ trẻ noi theo. Tiếp tục động viên các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia tích cực và hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phát huy vai trò của hội cựu chiến binh trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả, thực chất trong hoạt động, sát với chủ trương của cấp ủy đảng, đáp ứng nguyện vọng của hội viên. Chăm lo xây dựng các cấp hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh Lào Cai đạt được trong 5 năm qua, trong đó nổi bật nhất là hội viên cựu chiến binh đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa các phong trào, hoạt động của hội ngày càng phát phiển, khẳng định vai trò quan trọng trong tập hợp, phát huy sức sáng tạo của cựu chiến binh trong công cuộc đổi mới.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị các cấp hội, hội viên tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào hội, thể hiện rõ vai trò, vị trí của hội là lực lượng chính trị tin cậy, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tiếp đó, đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên thứ Nhất; kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai khóa VII đã bầu đồng chí Hoàng Văn Thông giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Nguyễn Địch Tập giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và bầu Ban Kiểm tra Hội gồm 5 đồng chí. Đại hội đã bầu 4 đại biểu tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bỏ phiếu bầu đại biểu tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Tại đại hội, 12 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI.
Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào hội.

Đại hội đã thông qua nghị quyết và tiến hành bế mạc đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai khóa VII Hoàng Văn Thông phát biểu bế mạc đại hội.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình, nội dung đã đề ra.

Duong Hien Diep (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập