Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2022
  LCĐT - Chiều 12/10, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (viết tắt là Đảng bộ Khối) đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối trong năm 2022.

Đảng bộ Khối tiếp tục có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo trong học và làm theo Bác; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, học tập nghị quyết chuyên đề; nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân; đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát...

Ý kiến của đại biểu tham gia tại hội nghị.

Về kết quả công tác lãnh đạo của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy Khối nhận định: Các chi bộ, đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Trong công tác xây dựng Đảng đã tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 133 đảng viên, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 557 đảng viên trong số 570 đảng viên được kết nạp mới theo mục tiêu cả nhiệm kỳ; toàn đảng bộ có 90 tổ chức cơ sở đảng với gần 5.500 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Đại biểu tham gia ý kiến về công tác của Đảng bộ Khối.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung nêu và cho ý kiến về các vấn đề có tính thời sự như những tác động của tình hình thị trường hàng hóa đối với nền kinh tế, tâm tư của cán bộ, đảng viên; vấn đề lao động, việc làm; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; tham mưu, đề xuất chính sách phát triển.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Đặng Đình Chung đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2022. Đó là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động về hưởng ứng phong trào thi đua tập trung phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về các ngày kỷ niệm của tỉnh, ngày lễ của đất nước; tiếp tục tăng cường sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước…

Thường trực Đảng ủy Khối ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ bản điện tử.

Trước đó, tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã ra mắt bản điện tử cuốn “Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai, giai đoạn 1959 - 2019”. Bản in của cuốn sách gồm 386 trang phát hành năm 2019 đã được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập