Dân vận để xây dựng khối đại đoàn kết
LCĐT - Thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị về công tác dân vận của hệ thống chính trị, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.


Trao nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã A Mú Sung (Bát Xát).

Theo ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với đặc thù là tỉnh vùng cao, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 64% dân số, công tác vận động, tuyên truyền người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Với phương châm “sát dân, gần cơ sở”, MTTQ Việt Nam các cấp đã đưa các hoạt động dân vận theo hướng nâng cao hiệu quả, xứng đáng là tổ chức tập hợp, đoàn kết Nhân dân, địa chỉ tin cậy để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, đoàn kết vì cộng đồng.

Để thực hiện hiệu quả Quyết định 290 của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân; phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách trên địa bàn tỉnh, như Chương trình 135; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn; phối hợp theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg đúng đối tượng và thời gian quy định; thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt...

MTTQ Việt Nam các cấp còn phối hợp với các tổ chức thành viên, người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; thường xuyên trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, đồng thời phổ biến, thông tin các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc… Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã công nhận 12.450 lượt làng, bản, tổ dân phố văn hóa; 748.204 lượt hộ đạt gia đình văn hóa; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được hơn 126 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 22.159 nhà “Đại đoàn kết” và nhà ở cho hộ nghèo.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, hằng năm, MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giúp đỡ Nhân dân. Cụ thể, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây 195 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo thuộc các xã 30a, 10 nhà mái ấm cho các chiến sỹ nghèo nơi biên giới; phối hợp với Công an tỉnh triển khai hơn 300 hòm thư tố giác tội phạm, tổ chức cho hơn 20.000 hộ cam kết phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS; phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông đến 100% khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nội dung của Quyết định 290 được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đặc biệt coi trọng là tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh tình hình Nhân dân. 10 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp 256 lượt công dân; tiếp nhận 588 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân đều được MTTQ chuyển đến các ngành chức năng, cấp có thẩm quyền trả lời theo đúng pháp luật, qua đó tạo lòng tin trong Nhân dân và giảm thiểu đơn, thư khiếu nại vượt cấp. MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn cũng phối hợp với chính quyền cùng cấp, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tổ chức bầu và công nhận 1.996 tổ hòa giải ở cơ sở với 9.574 hòa giải viên. Trong 5 năm gần đây, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải, hòa giải viên đã tham gia thực hiện 11.016 vụ việc hòa giải (trong đó hòa giải thành công 9.042 vụ việc, đạt 82,08%), góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, giữ vững tình đoàn kết trong Nhân dân…

Duong Hien Diep (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 1,918
  • Tất cả: 910,837
Đăng nhập