Xây dựng bộ máy chính quyền mạnh từ cơ sở
Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Lào Cai đã vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến xã, phường đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, gần dân, là chính quyền của dân, do dân, vì dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng thành phố phát triển toàn diện.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Lào Cai đã vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến xã, phường đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, gần dân, là chính quyền của dân, do dân, vì dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng thành phố phát triển toàn diện.

Thành phố Lào Cai ngày thêm tươi đẹp.          Ảnh: Ngọc Bằng

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thành phố Lào Cai đã có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ngày đầu thành lập (năm 2004), thành phố Lào Cai có 1.458 cán bộ, công chức, về trình độ chuyên môn: Đại học 676 người, cao đẳng 72 người, trung cấp 630 người, chưa qua đào tạo 80 người; trình độ chính trị: Cao cấp 53 người, trung cấp 37 người, sơ cấp 1.368 người. Trong đó, cán bộ, công chức ở 17 xã, phường có 216 người. Trên cơ sở quy định tiêu chuẩn và thực tế ở cơ sở, thành phố Lào Cai đã xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo ngạch, bậc, chức danh và vị trí làm việc. Năm 2014, thành phố Lào Cai đã thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh bí thư đoàn thanh niên đối với 4 xã, phường (Bắc Cường, Bắc Lệnh, Đồng Tuyển, Cam Đường), qua đó rút kinh nghiệm và nghiên cứu để triển khai thi tuyển một số chức danh khác, góp phần công khai, minh bạch và nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố Lào Cai.

Bên cạnh đó, thành phố Lào Cai chú trọng quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đều xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hướng cụ thể, ngắn gọn, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Việc đăng ký và thực hiện quy định “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt coi trọng cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” được triển khai nghiêm túc, nhất là việc kiểm điểm, đánh giá hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu.

Nhằm tạo nguồn cán bộ trong hệ thống chính trị, thành phố Lào Cai đã tập trung đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Trong 10 năm, thành phố Lào Cai đã tăng cường 167 cán bộ xuống các xã, phường và luân chuyển 324 cán bộ giữa các phòng, ban, xã, phường. Sau thời gian luân chuyển, đa số cán bộ đã trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đề bạt bổ nhiệm các chức vụ cao hơn, phù hợp với khả năng, trình độ của cán bộ.

Thành phố Lào Cai chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo lợi thế so sánh với các địa phương khác trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa” được triển khai tại thành phố và 17 xã, phường với việc giải quyết hầu hết các thủ tục hành chính trong bộ thủ tục gồm 160 thủ tục hành chính cấp huyện và 121 thủ tục hành chính cấp xã. Năm 2011, thành phố tiếp tục triển khai Đề án thí điểm “Một cửa liên thông” tại các phường: Kim Tân, Cốc Lếu, Duyên Hải, Pom Hán…Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, cơ chế “Một cửa liên thông” từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố Lào Cai tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Các phòng, ban chuyên môn của thành phố và 17 xã, phường đều lắp đặt mạng LAN đạt tiêu chuẩn; chương trình điều hành nội bộ được triển khai thực hiện từ năm 2010, giúp thành phố tiết kiệm đáng kể về thời gian và chi phí văn phòng phẩm; việc chỉ đạo và phân công công tác nhanh chóng, kịp thời, quản lý công tác xử lý công văn đi - đến và công tác lưu trữ thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc. Cổng Thông tin điện tử thành phố luôn được đánh giá là đứng đầu trong các cổng thành viên của tỉnh. Tháng 8/2014, hệ thống giao ban trực tuyến kết nối giữa thành phố với 17 phường, xã đã được lắp đặt và thực hiện, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền.

Về hoạt động của HĐND thành phố Lào Cai đã có nhiều đổi mới và đạt những kết quả quan trọng. Trong 10 năm, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố Lào Cai đã tổ chức 103 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức 315 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp thu và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn. UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, giám sát quá trình thực hiện các công việc liên quan đến đời sống dân sinh, qua đó nhân dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia đóng góp xây dựng, phát triển hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Trong 10 năm, chính quyền thành phố và các xã, phường đã tiếp 18.610 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 15.527 đơn thư của công dân. Công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân được các cấp chính quyền của thành phố triển khai thực hiện thường xuyên, đặc biệt là đối thoại với nhân dân khu vực giải phóng mặt bằng, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm... qua đó giải quyết tâm tư, nguyện vọng của công dân, đồng thời tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu và chấp hành tốt các quy định của nhà nước.

Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, các cấp chính quyền thành phố xác định, tiếp tục đổi mới trong hoạt động trên nguyên tắc tranh thủ tối đa nguồn lực con người, quan tâm công tác cán bộ, cải cách hành chính và thực hiện quy  chế dân chủ ở cơ sở; huy động tối đa sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, xây dựng thành phố Lào Cai phát triển về mọi mặt, là điểm sáng nơi biên cương Tây Bắc của Tổ quốc.

 


 Tác giả: Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập